Διαγωνισμός από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Το έργο έχει προϋπολογισμό 73.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκεια υλοποίησης ενός έτους και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: Σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εκπόνηση σχεδίου δράσης, μελέτη κοινής γνώμης, media monitoring, Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου, κ.α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13/05.