Για πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια ζωής του egg, από τη διαδικασία αξιολόγησης προκρίθηκαν 31 επιχειρηματικές ομάδες, οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα, και συγκεκριμένα στη φάση grow, για ένα έτος, καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα κλάδων της οικονομίας. Οι 31 ομάδες προκρίθηκαν μεταξύ 293 συμμετοχών και μετά από 4 στάδια αυστηρής αξιολόγησης. Οι επιχειρηματικές ομάδες θα εγκατασταθούν από τα τέλη Ιουνίου και για έναν χρόνο στο πλήρως εξοπλισμένο κτήριο του egg, όπου θα απολαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, επιχειρηματική κατάρτιση και πρόσβαση σε ένα δίκτυο διακεκριμένων μεντόρων, με σκοπό να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση. Σημειώνεται ότι, φέτος υπήρξε αύξηση εκπροσώπησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με το ποσοστό των προκριθεισών γυναικών να φτάνει το 36,36%, έναντι του αντίστοιχου 17,74% πέρυσι.