Για έργα που θα υλοποιηθούν το 2011

Το μεγαλύτερο κονδύλι αφορά στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ύψους 1.310.000 ευρώ.

 ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 Εποπτεύων φορέας  Φορέας  Ποσό έγκρισης προγενέστερων αποφάσεων (σε €)  Συνολικό ποσό έγκρισης (σε €)
 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Δήμος Πάρου    176.020
 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (για το 2010)    402.309
 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας (για το 2010)  205.200  540.000
 Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας  Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.    45.000
 Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας  Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.    15.000
 Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας  Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.    100.000
   Ελληνική Στατιστική Αρχή    1.310.000
 Σύνολο  2.588.329