Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και δράσεις δημοσιότητας

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 13 φάσεις, μεταξύ των οποίων παραγωγή υλικού δημοσιότητας, διοργάνωση εκδηλώσεων και παρουσίαση σε συνέδρια και εκθέσεις. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.810.957 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Οκτωβρίου.