Η Epson έγινε, τον Νοέμβριο του 2021, η πρώτη, όπως επισημαίνει, εταιρεία στην ιαπωνική μεταποιητική βιομηχανία, η οποία έκανε τη μετάβαση σε όλες τις εγχώριες εγκαταστάσεις της σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνολικού ύψους 530 GWh ετησίως.

Ως αποτέλεσμα, η Epson μείωσε τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 250.000 τόνους. Η προσαρμογή αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας μακροπρόθεσμης πολιτικής περιβαλλοντικής διαχείρισής της με όνομα «Περιβαλλοντικό Όραμα 2050».

Η εταιρεία είχε σχεδιάσει τη στροφή στη χρήση ενέργειας από ΑΠΕ έως το τέλος του οικονομικού έτους 2021 (λήξη Μαρτίου 2022), αλλά το πέτυχε νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, προβλέπει ότι μπορεί να καλύψει περίπου το 40% των συνολικών ετήσιων αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου με ενέργεια από ΑΠΕ για το οικονομικό έτος 2021.