Επιστολή στην κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας απέστειλαν 21 εταιρείες τροφίμων, καλώντας την να ενισχύσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατά της αποψίλωσης των δασών. Η επιστολή έρχεται σε συνέχεια νέου νόμου που απαγορεύει στις μεγάλες εταιρείες να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από περιοχές που αποψιλώθηκαν παρανόμως. Την επιστολή υπογράφουν, μεταξύ άλλων, οι McDonald’s, Unilever, Tesco, Lidl, Nando’s και Nestlé, οι οποίες αναφέρουν, επίσης, ότι η κλιματική αλλαγή επιβάλλει μεγαλύτερη μέριμνα και ζητούν να επεκταθεί ο νόμος σε κάθε είδους αποψίλωση, σύννομη ή παράνομη.

Επίσης, αντιλέγουν οι υπογράφουσες, τα σχέδια της κυβέρνησης περιορίζουν μεν τις μεγάλες εταιρείες, αφήνουν δε το πεδίο ελεύθερο σε μεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίσουν την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων από, μέχρι πρότινος, δασικές εκτάσεις. Επομένως, πιέζουν για ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ώστε οι μικρότερες εταιρείες να μην αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(Πηγή: marketingweek.com)