Για 7η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται φέτος το πρόγραμμα Οικονομικής Εκπαίδευσης «Οικονομία: Γνώση με αξία!» με πρωτοβουλία και υποστήριξη της Citi σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, σε δημοτικά σχολεία της Αττικής. Στόχος είναι η εξοικείωση των παιδιών με βασικές οικονομικές έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Μέσα από το παιχνίδι, τη χρήση αντικειμένων και βιωματικές δράσεις, οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς λειτουργεί το νοικοκυριό, η αγορά και η οικονομία ενός κράτους. Παράλληλα, αναπτύσσουν καταναλωτική συνείδηση.