Διαφημιστικές καμπάνιες για μελλοντικούς σπουδαστές και για μαθητές σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ενόψει της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.

Οι οργανισμοί -είτε σε συνεργασία με διαφημιστικά agencies, είτε in-house- αναδεικνύουν, μέσω της επικοινωνίας τους, την ποιότητα σπουδών, αλλά και τα εφόδια τα οποία προσφέρουν στους σπουδαστές για το επαγγελματικό τους μέλλον.