Συμμετείχαν 4 εταιρείες/ενώσεις εταιρειών

Όπως είχε δημοσιεύσει το DF στις 5 Μαϊου, στον διαγωνισμό είχαν υποβάλει προσφορές τέσσερις εταιρείες/ενώσεις εταιρειών, και συγκεκριμένα οι Access Γραφικές Τέχνες ΑΕ, Κάπα Σίγμα Δέλτα ΑΕ, Choose Ανώνυμος Εταιρεία Ολικής Επικοινωνίας και Intraway Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Έργα ΕΠΕ. Το υπό ανάθεση έργο έχει προϋπολογισμό 120.648 ευρώ και εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».