Καθώς έχει πλέον παρέλθει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτέλεσης του έργου

Το έργο ήταν προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας για το διάστημα 2013-2015.
Περιλαμβάνει δημιουργία ιστοσελίδας με διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου, διαφήμιση στο διαδίκτυο, σε έντυπα και άλλα μέσα, οργάνωση και συμμετοχή της περιφέρειας σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, Δημόσιες Σχέσεις με φιλοξενία δημοσιογράφων και Tour Operators, δημιουργία και παραγωγή υλικού (λογότυπο, ψηφιακό και ραδιοφωνικό σποτ, παραγωγή dvd και τουριστικών εντύπων) κ.ά. Σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, η συνολική αμοιβή του 1.000.000 ευρώ με προβλεφθέντα χρόνο εκτέλεσης 24 μηνών, κρίνεται απολύτως δυσανάλογη με το προς εκτέλεση έργο, διότι απομένει ελάχιστος χρόνος τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας και η αμοιβή κρίνεται υπέρογκη για το εναπομείναν πλέον μικρό χρονικό διάστημα.