Η σειρά ενθέτων Mastering Marketing* του έντυπου Marketing Week προσφέρεται μια φορά το μήνα, με καίρια άρθρα από το χώρο του Marketing τα οποία υπογράφονται από κορυφαίους ειδικούς.

Το θέμα αυτού του μήνα είναι “Πώς η στρατηγική διαμορφώνει τη δομή” των W. Chan Kim και Renee Mauborgne.

* Οι σειρές “Mastering” διατίθενται μόνο με την έντυπη έκδοση του περιοδικού.