Λόγω της πανδημίας και των lockdowns

Σε ψηφιακές τραπεζικές λύσεις και εφαρμογές στρέφονται, στις περιόδους των lockdowns, οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Mastercard με τίτλο «2020 European Evolution of Banking study». Μεταξύ άλλων, βρέθηκε ότι το 62% των ερωτηθέντων ενδιαφέρονται για μια πιθανή μετάβαση από τις φυσικές τραπεζικές διαδικασίες, στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσα στο 2020, ποσοστό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με προηγούμενη έρευνα το 2017. Τα αποτελέσματα συσχετίζονται και με την έρευνά της, «State of Pay», σύμφωνα με την οποία το 53% διεθνώς χρησιμοποιεί τις τραπεζικές εφαρμογές πολύ περισσότερο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ το 64% αυτών ότι τείνει να χρησιμοποιεί τα μετρητά όλο και λιγότερο μετά την πανδημία.

Επιπλέον, 42% των Ευρωπαίων πραγματοποιούν συχνότερα χρηματοοικονομικές συναλλαγές διαδικτυακά ή μέσω εφαρμογών, ενώ 52% των παραδοσιακών χρηστών τους ότι δεν επηρεάστηκε η συχνότητα των οικονομικών συναλλαγών τους φέτος. Σχετικά με τη χρήση, σε μέσους όρους, οι μισοί πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης (50%), δηλώνουν πως πραγματοποιούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή εφαρμογών με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι μόλις 39%.