Η εταιρεία σχεδιάζει και δράση στήριξης των ΜμΕ

Το 2020 αποτέλεσε μία χρονιά ραγδαίων εξελίξεων για τον κλάδο των πληρωμών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Βάσει στοιχείων τα οποία παρουσίασε η ίδια, κατά τη διάρκεια χθεσινής διαδικτυακής δημοσιογραφικής συνάντησης, η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη για μία σειρά από αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές τους και τις αγορές τους.

Ενδεικτικά, σημειώθηκε σαφής μεταστροφή των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ στον φυσικό κόσμο ενισχύθηκε η διείσδυση των ανέπαφων συναλλαγών φθάνοντας στο επίπεδο του 92% επί του συνόλου των συναλλαγών με κάρτα. Σε ό,τι αφορά στο 2021, η Άσπα Παλημέρη σημείωσε ότι βασική προτεραιότητα για τη Mastercard θα αποτελέσει ο τομέας των ψηφιακών συναλλαγών και η εκπαίδευση των καταναλωτών στη χρήση αυτών. Παράλληλα, η μεγάλη ανάπτυξη του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, θέτει ως βασική προτεραιότητα την άμεση, αλλά και αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας PSD2 ως προς την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication).

Η Mastercard βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τις τράπεζες, τα ιδρύματα πληρωμών και τους εμπόρους, ώστε να επιτευχθεί αναβάθμιση της ασφάλειας, αλλά και της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή. Τέλος, με δεδομένο το πλήγμα που έφερε η πανδημία στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, το 2021 η Mastercard θα υλοποιήσει μία πρωτοβουλία στήριξής τους, δίνοντάς τους πρόσβαση σε σειρά εργαλείων και λύσεων που θα βοηθήσουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας τους και της καλύτερης προσαρμογής τους στη νέα πραγματικότητα.