Οι κάτοχοι καρτών παγκοσμίως ζητούν από τους εκδότες καρτών και τους εμπόρους να προσφέρουν ρεαλιστικές, έτοιμες προς χρήση επιλογές πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως αποδεικνύεται από τα σχόλια στα social media, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε έναν μόνο χρόνο. Τα παραπάνω δεδομένα επικρατούν στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 4η ετήσια έρευνα της MasterCard «Mobile Payments», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Prime Research. Η έρευνα παρακολούθησε 2 εκατ. social media posts παγκοσμίως σχετικά με τις πληρωμές, σε Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Google+ και YouTube. Μεταξύ άλλων, τα ψηφιακά πορτοφόλια κυριάρχησαν, σε ποσοστό 97%, στο σύνολο των συζητήσεων για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου το 2015, ενώ οι αναφορές σε wearables το τελευταίο τετράμηνο του 2015 ήταν κατά 30 φορές υψηλότερες από το πρώτο τετράμηνο του χρόνου.