Πρόκειται για Social Media παιχνίδι που αναπτύχθηκε από την εταιρεία

(ΣAντα ΚλAρα) Το «Curiosity» αποτελεί για την Intel την πρώτη επένδυσή της στον τομέα των παιχνιδιών, και αξιοποιείται από την εταιρεία ως μια παγκόσμια πλατφόρμα προώθησης, με βασικό στοιχείο τις στρατηγικές συνεργασίες. Η πρωτοβουλία καλύπτει την αποκλειστική online πλατφόρμα Curiosity.com, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Curiosity που παρέχονται μέσω του Discovery Education, καθώς και μια ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων για κοινωνικά δίκτυα και mobile πλατφόρμες.