Η Mars, η EY και η Nomad Foods αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στο Planet Pledge της WFA, το οποίο αποτελεί μια σειρά δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων, οι CMOs ενθαρρύνονται να δράσουν σε 4 βασικούς τομείς.

Ο πρώτος είναι να συμβάλλουν την εκστρατεία Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών. Ο δεύτερος αφορά στην ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών marketing στις δράσεις για το κλίμα με την προσφορά αντίστοιχων εργαλείων, αλλά και καθοδήγησης. Τρίτον, τα brands δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν την επικοινωνία για να αλλάξουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τέταρτον να ενισχύσουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών βιωσιμότητας.

Ο CEO της WFA, Stephan Loerke, σχολίασε σχετικά ότι το marketing έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την «τεράστια δύναμή» του για καλό, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να αλλάξουν καθιερωμένες συμπεριφορές.

(Πηγή: marketingweek.com)