Το πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνει ο COVID-19 σε επίπεδο εμπορικής και εταιρικής επικοινωνίας αποπειράται να αποτυπώσει η πρώτη μελέτη της Recipe.

Μελέτη από την Recipe.

Το πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνει ο COVID-19 σε επίπεδο εμπορικής και εταιρικής επικοινωνίας αποπειράται να αποτυπώσει η πρώτη μελέτη της Recipe. Ξεκινώντας από το θεωρητικό μοντέλο της πυραμίδας του Maslow και αξιοποιώντας τα στοιχεία από το Trust Barometer της Edelman για τον Covid-19 που βασίστηκε σε 10.000 συνεντεύξεις, η μελέτη καταγράφει κάποια πρώτα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά στο marketing και στην επικοινωνία επιχειρήσεων και brands.

Τα συμπεράσματα ξεκινούν από την παραδοχή πως ο ιός επιβάλει μια οξεία αναδιάρθρωση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος, προκαλώντας σύγχυση και αγωνία στο κοινό που έχει την ανάγκη να νιώσει πως δεν βρίσκεται μόνο του. Tα brands οφείλουν να προσεγγίσουν το νέο status, αφουγκραζόμενα τις διαφοροποιημένες ανάγκες των κοινών τους, επαναδιαπραγματευόμενα τη δημόσια εικόνα και ρόλο τους, παρακολουθώντας παράλληλα τις αλλαγές που συντελούνται ως προς τη χρήση των Μέσων.

Αντίστοιχα, και σε ό,τι αφορά στα εσωτερικά τους κοινά, οι επιχειρήσεις οφείλουν να βοηθήσουν στην καλύτερη και ασφαλέστερη μετάβαση εργαζομένων και συνεργατών στη νέα κατάσταση. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο site της εταιρείας, wearerecipe.com.