Η έρευνα για το 2ο Marketing Barometer διεξήχθη το Καλοκαίρι του 2016, με στόχους τη συστηματική διερεύνηση και καταγραφή των τάσεων στον χώρο του Μάρκετινγκ στην Ελλάδα, των στάσεων και των συμπεριφορών των στελεχών μάρκετινγκ και τη βελτίωση της αξίας που προσφέρει το μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. Πρόκειται για μια ερευνητική προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης του κλάδου και των εξελίξεων στον χώρο του μάρκετινγκ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.).

Στην έρευνα συμμετείχαν 175 αvώτατα στελέχη μάρκετινγκ από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο Βusiness-to-Business όσο και Business-to-Consumer. Οι κλάδοι  που εκπροσωπήθηκαν ήταν Βιομηχανία, Λιανικό Εμπόριο, Χονδρικό Εμπόριο, Τράπεζες, Υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός και Κατασκευές.Η έρευνα ανίχνευσε τους εξής άξονες: Δυναμική Αγοράς. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Επικέντρωση στον Πελάτη/Καταναλωτή. Προϋπολογισμοί Μάρκετινγκ. Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Οργάνωση Μάρκετινγκ. Ηγεσία Μάρκετινγκ. Απόδοση Δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ.

Τα βασικά συμπεράσματα του Marketing Barometer 2016
– Τα στελέχη μάρκετινγκ είναι περισσότερο αισιόδοξα για την πορεία της επιχείρησής τους – για την ελληνική  οικονομία είναι περισσότερο απαισιόδοξα και από το 2015
– Η τριάδα των στρατηγικών επιλογών είναι η προσπάθεια της επιχείρησης να αναπτυχθεί με δικά της μέσα, η μείωση κόστους και η αναζήτηση συνεργασιών
– Το «Κτίσιμο της επωνυμίας – Brand» αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή με συνακόλουθες την εστίαση στην «Καινοτομία» και στην «Ενδυνάμωση των Σχέσεων Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες»
– Ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ έχει μειωθεί συγκριτικά με το 2015
– Τα παραδοσιακά διαφημιστικά Μέσα παραμένουν στην κορυφή της κατανομής του προϋπολογισμού και την τριάδα συμπληρώνουν τα ψηφιακά Μέσα και οι προωθητικές ενέργειες
– Digital marketing και προωθητικές ενέργειες έχουν παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2015
– Η διαμόρφωση της ιστοσελίδας της επιχείρησης, η διαχείριση των κοινωνικών δικτύων και η ψηφιακή διαφήμιση είναι η τριπλέτα με τη μεγαλύτερη απορρόφηση του προϋπολογισμού για digital marketing
– Οι τρεις προσκλήσεις του μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα είναι: Ανάπτυξη Social Media Portfolio. Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας. Αναζήτηση και Προσέλκυση Υποψήφιων Πελατών
– Τα στελέχη μάρκετινγκ συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη κυρίως για την επικοινωνία και το branding
– Μεγαλύτερο προϋπολογισμό μάρκετινγκ, περισσότερη ευελιξία και εκπαίδευση σε ψηφιακά Μέσα είναι αυτά που αναζητούν τα στελέχη μάρκετινγκ για να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά.