Ο CEO της Prime Research στο 9ο Corporate Communication Conference

Η άποψή του, συμπυκνώνεται ως εξής: «Η έρευνα μπορεί να γίνει σπαθί και ασπίδα στο οπλοστάσιο του στελέχους επικοινωνίας. Η “αλλαγή” είναι αναπόφευκτη, όμως μπορούμε να εφαρμόσουμε ερευνητικές μεθόδους για να αξιολογήσουμε το περιβάλλον, να θέσουμε στόχους, να αναπτύξουμε στρατηγική, να δημιουργήσουμε τακτικές ενέργειες και να αξιολογήσουμε την επίδοση όλων αυτών, με στόχο τη διαρκή βελτίωση. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να ενδυναμώσουμε θετικά την αλλαγή, να διαχειριστούμε τις ελλείψεις και να μετριάσουμε τις απώλειες. Μέσω της έρευνας, μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο στην επικοινωνία». Ο Mark Weiner θα αναπτύξει μεθόδους και παραδείγματα για τα παραπάνω, στο 9ο Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας, που πραγματοποιείται στις 21 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.corpcom.gr