Συμμετοχή της Ericsson στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Η Ericsson Hellas βρέθηκε με τη συμμετοχή της Μαρίας Μπούρα, Υπεύθυνης Στρατηγικής της Ericsson για την Περιοχή της Μεσογείου, στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με θέμα «Ψηφιακές Επενδύσεις για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάκαμψη». Η Μαρία Μπούρα τόνισε πως θα πρέπει άμεσα να ανάγουμε την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, ενώ απαιτείται να υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και υπευθυνότητα από την πλευρά των αρχών, ώστε να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον νομοθετικής, φορολογικής και κανονιστικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονες λύσεις.