Στην αξία του θεσμού των βραβείων αναφέρεται ο Μάνος Σιφονιός, Μέλος Δ.Ε. του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ-Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος. Στην τοποθέτησή του, με την ιδιότητα του μέλους της Κριτικής Επιτροπής των Hellenic Responsible Business Awards, υποστηρίζει πως: «Τα βραβεία πρέπει να είναι ένα ηχηρό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Να τα “ακούσουν” η κοινωνία, οι φορείς εξουσίας και γνώμης και, περισσότερο από όλα, ο επιχειρηματικός κόσμος γενικότερα. Η όμορφη ιστορία των βραβεύσεων δεν πρέπει να αφορά μόνο τους ηγέτες -που έχουν φυσικά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης- και να εξαντλείται στον συναγωνισμό τους για το προνόμιο της βράβευσης.

Το παράδειγμά τους, τα πρότυπα που δημιουργούν, οι καλές τους πρακτικές, είναι σημαντικό να διαδοθούν ευρύτερα. Οι Δημόσιες Σχέσεις, εντός ή εκτός μικρών ή μεγάλων εταιρειών που υποστηρίζουν δράσεις και στρατηγικές, πρέπει να αναλάβουν, και αυτές, την ευθύνη της καθοδήγησης, της παραγωγής ιδεών και, τελικά, να γίνουν μέρος της θετικής αλλαγής». Περισσότερες πληροφορίες στο www.responsiblebusiness.gr.