Την καμπάνια της για τη νέα οικολογική συσκευασία με την οποία κυκλοφορεί το Νουνού Family της FrieslandCampina Hellas παρουσιάζει η Magnet, με μήνυμα «Φυσική φόρτιση στο πρωινό, φροντίδα στο περιβάλλον».

Σύμφωνα με την ταινία της καμπάνιας, το Νουνού Family αποτελεί μέρος της ζωής των καταναλωτών, προσφέροντάς τους φυσική «φόρτιση» με ένα ποτήρι γάλα, αλλά βρίσκεται και κοντά στο περιβάλλον με τη νέα οικολογική συσκευασία του από 86% ανανεώσιμες φυτικές πηγές με στόχο λιγότερο πλαστικό και λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Η καμπάνια αναπτύσσεται σε όλα τα Μέσα. Την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία ΤopCut Modiano και τη σκηνοθεσία ο Αποστολής Παπαθανασίου.