Είναι η μοναδική έρευνα του είδους της που δημοσιεύεται από έναν όμιλο Μέσων και αναδεικνύει την παρούσα εικόνα καθώς και προβλέψεις όσον αφορά στη μετάβαση των αγορών στην προγραμματιστική αγοραπωλησία διαφήμισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η χρήση Programmatic κερδίζει σταθερά έδαφος στο συνολικό display adspend.

Μερίδιο άνω του 30% διεκδικεί το Programmatic
Βάσει της έρευνας,  η Βόρεια Αμερική είναι μακράν η πρωτοπόρα αγορά σε χρήση programmatic, καθώς απαρτίζει πάνω από το 50% της συνολικής αγοράς. Στην συνέχεια ακολουθούν άλλες μεγάλες αγορές, όπως η Ιαπωνία, Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι λοιπές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής, δείχνουν να έχουν αυξανόμενους ρυθμούς υιοθέτησης της χρήσης του programmatic, με ποσοστά που κυμαίνονται στο 60% μέσα στο 2014, την ώρα που οι μεγαλύτερες αγορές αυξάνουν κατά 39% σε μέγεθος. Η συμμετοχή του programmatic ως τρόπος αγοράς Μέσων στην Ευρωπαϊκή αγορά υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει το 30% του συνολικού display adspend το 2014. Συγκεκριμένα για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα) το Real Time Buying υπολογίζεται να φτάνει τα 160 εκ. ευρώ εντός του χρόνου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 365% από χρόνο σε χρόνο.

Έλλειμα σε υποδομές
Η έρευνα καταλήγει στο ότι στο πολύ σύντομο μέλλον η συντριπτική πλειοψηφία του non-premium inventory θα ανταλλάσσεται μέσα από programmatic μεθόδους και πλατφόρμες.  Παραμένει γεγονός πως οι υποδομές της αγοράς στην Ευρώπη δεν βρίσκονται ακόμα σε ώριμο στάδιο. Τα learnings και best practices που δίδονται από τις περισσότερο ανεπτυγμένες αγορές θα βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και άλλων νεαρών και ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών. 

Αδιαμφισβήτητα οφέλη για όλες τις πλευρές
Το κεντρικό σημείο αναφοράς της έρευνας, αποτελεί η αναγνώριση των πολλαπλών ωφελειών που έχει η αυτοματοποίηση της αγοράς Μέσων, για διαφημιστές, διαφημιζόμενους και εκδότες. Για τους πρώτους, αυτό έρχεται σε μορφή πολύ καλύτερης στόχευσης των διαφόρων καταναλωτικών ομάδων και υπο-ομάδων, ενώ για τους δεύτερους, μέσω της σημαντικής αύξησης εσόδων τους λόγω καλύτερης αξιοποίησης του inventory και του κοινού τους.

Ο παράγοντας “άνθρωπος”
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Magna Global, Shaffia Sanchez, οι διαφημιζόμενοι δεν προσεγγίζουν πλέον το programmatic μόνον ως ένα μέρος της συνολικής στρατηγικής. Data και targeting διαπερνούν σήμερα όλες τις πλευρές του digital planning και τα brands «απαιτούν» από τους media owners να κάνουν το inventory τους διαθέσιμο για programmatic. Οι media owners βλέπουν το programmatic ως τον τρόπο άμεσης πρόσβασης σε διαφημιστική δαπάνη, την οποία δεν θα μπορούσαν να προσεγγίσουν διαφορετικά. «Πιστεύω ότι το programmatic είναι μια δύναμη που μεταμορφώνει τη βιομηχανία μας. Παρ’ όλα αυτά, ο ανθρώπινος παράγοντας –τα λαμπρά μυαλά πίσω από τις καμπάνιες programmatic-, είναι αυτό που οδηγεί το programmatic στο μέγιστο της απόδοσής του», επισημαίνει.