Πρωταθλητής της ανάπτυξης τα digital media

Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης από το 2010 (+8.4%, μετά από την ύφεση του 2009). Τα παραπάνω, συμπεριλαμβάνονται στις τελευταίες προβλέψεις της Magna Global του ομίλου της IPG Mediabrands. Σύμφωνα με τη μελέτη, σε παγκόσμιο επίπεδο τα διαφημιστικά έσοδα των Μέσων αυξήθηκαν κατά +3.2% το 2013, φτάνοντας στα 489,6 δισ. δολάρια. Τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα του 2014 και οι Αμερικάνικες εκλογές θα συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη της τηλεόρασης σε ποσοστό +7.5%.

Η Δ. Ευρώπη προβλέπεται ότι θα επιστρέψει τελικά στην ανάπτυξη (+2,1%) μετά από χρόνια στασιμότητας, ενώ η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία Μέσων για το 2013 ήταν τα Digital media: Σημείωσαν αύξηση 16% και έφτασαν στα 118 δις δολάρια, με μερίδιο αγοράς 24% παγκοσμίως. Ειδικότερα τα social media απορρόφησαν περισσότερα από 9 δισ. δολάρια το 2013, επιτυγχάνοντας αύξηση 58%.

Τα social media συνέβαλαν καταλυτικά (μαζί με τo Search) στο άλμα των εσόδων της mobile διαφήμισης, τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν (+85%) αγγίζοντας τα 16 δισ. δολάρια (14% της παγκόσμιας διαφήμισης στο διαδίκτυο). Άλλη σημαντική εξέλιξη το 2013 για τα ψηφιακά Μέσα ήταν η απογείωση του Programmatic Trading, που ανήλθε στα 12 δισ. δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας Real Time Bidding καθώς και άλλων αυτοματοποιημένων platforms για αγορά video και display.