Αύξηση της παγκόσμιας διαφημιστικής επένδυσης στα Μέσα κατά 78 δισ. δολάρια (+14%), αγγίζοντας συνολικά τα 657 δισ., προβλέπει για το 2021 το τελευταίο report της Magna, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουνίου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα digital media καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση, φτάνοντας το 20%, ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 419 δισ. δολάρια, το οποίο αντιστοιχεί στο 64% της συνολικής διαφημιστικής επένδυσης.

Το εύρημα αποδίδεται στην εκτόξευση του e-commerce, συνήθεια η οποία αύξησε το search κατά 20% στα 200 δισ., αύξηση κατά 26% των social media στα 119 δισ. και αύξηση των video ads κατά 24% στα 57 δισ. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση 3% (στα 238 δισ.) της διαφημιστικής επένδυσης στα παραδοσιακά linear media (linear TV, Τύπος, linear ραδιόφωνο, OOH, κινηματογράφος).

Σε επίπεδο regions προβλέπεται αύξηση σε διαφημιστική επένδυση, οι APAC 13%, ΕΜΕΑ 12%, Λατινική και Βόρεια Αμερική σχεδόν 15%. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι +8% που προέρχεται κυρίως από τα digital media (+10%). Το 2022 προβλέπεται να συνεχιστεί η αυξητική πορεία (+7%).