Εξελίξεις και σε άλλους διαγωνισμούς

Στη συνολική βαθμολογία μετά την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών φαίνεται πως προηγείται η εταιρεία Orange, ακολουθούμενη από την Next Com και την Encore. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής της περιφέρειας. Εξελίξεις όμως σημειώνονται και σε άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Μετά την ανάθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην MSComm προγράμματος δημοσιότητας του Ελληνικού Γραφείου του Κοινοβουλίου (DF 28/11) και νέα ανάθεση ήρθε στη στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Σήμα ανέλαβε την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ύψους 546.000 ευρώ. Η ανάθεση περιλαμβάνει διαφημιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκδόσεων για την προβολή της περιφέρειας μέχρι το τέλος του 2015. Όλα τα παραπάνω, «ξεκλειδώνουν» ένα συνολικό κονδύλι ύψους σχεδόν 2 εκατ. ευρώ, που σίγουρα αποτελεί μια θετική εξέλιξη συνολικά για την αγορά.