Αντιδράσεις από το διαφημιστικό μήνυμα της HOL «η μόνη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών»

Πιο συγκεκριμένα, η νέα διαφημιστική καμπάνια που δημιούργησε η Cream για λογαριασμό της HOL και αφορά στην χορηγία της τελευταίας στην Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών της επειδή το διαφημιστικό μήνυμα αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η HOL είναι η μόνη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Cosmote και Forthnet προσέφυγαν στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ζητώντας την τροποποίηση του σχετικού μηνύματος, θεωρώντας ότι η αναφορά αυτή δεν είναι σωστή.

Έτσι, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας συνεδρίασε και με την υπ’ αριθμόν Α/4571/12.07.2012 απόφαση ζήτησε την τροποποίησή του. Σύμφωνα με την απόφαση, «η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι το στοιχείο που προσκομίσθηκε από την πλευρά HOL/Cream για την υποστήριξη του ισχυρισμού «HOL, η μόνη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών» είναι ελλιπές, ασαφές και δεν οδηγεί σε ξεκάθαρο συμπέρασμα, καθώς πρόκειται για ανεπίσημο έγγραφο με αναφορά σε απόσπασμα δικαστικής αποφάσεως. Επιπλέον, το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής αμφισβητήθηκε από τις εγκαλούσες με την προσκόμιση άλλου – αντιφατικού αποσπάσματος της ίδιας απόφασης».