Καλύπτοντας ανάγκες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής

Με αυτές τις νέες δυνατότητες οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγαλώσουν περισσότερο, να εκσυγχρονιστούν, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Στις υπηρεσίες Business IT Solutions συγκαταλέγονται υπηρεσίες Cloud servers, εφαρμογές για δικηγόρους για την εύκολη οργάνωση των υποθέσεών τους, εύχρηστο εργαλείο για τον έλεγχο μισθοδοσίας των εργαζομένων, εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον τουρισμό και τη διαχείριση της ενέργειας, λύσεις Μ2Μ, λύσεις IT Security, υπηρεσίες data center, υπηρεσίες online παρουσίας για την επιχείρηση, αλλά και υλοποίηση εξειδικευμένων έργων για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.