Με τη χρήση της τεχνολογίας GO!Enterprise

Συγκεκριμένα, η mPOS λύση της ILV θα αξιοποιήσει το GO!Enterprise, την EMM (Enterprise Mobile Management) πλατφόρμα της Globo, για να προσφέρει ολοκληρωμένη ασφάλεια, έλεγχο και συμμόρφωση για τους πελάτες της ILV που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στον τραπεζικό κλάδο. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας των δύο εταιρειών προσφέρει την πλέον καινοτόμα mobile προσέγγιση και για τον τραπεζικό κλάδο, ειδικότερα εφόσον ο τομέας της λιανικής επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση κινητών συσκευών. Η λύση της ILV που περιλαμβάνει την πλατφόρμα GO!Enterprise επιλέχθηκε ήδη από μεγάλη τράπεζα με δραστηριοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα είναι εμπορικά διαθέσιμη το πρώτο τρίμηνο του 2016.