Τα Loyalty Awards διοργανώνονται για 4η συνεχή χρονιά, με στόχο να παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρωτοβουλίες στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών. Τα βραβεία διαρθρώνονται σε 17 ενότητες και την αξιολόγηση αναλαμβάνουν 37 εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, αλλά και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης, Καθηγητής Γεώργιος Ι. Σιώμκος αναφέρει: «Tα loyalty programs και rewards των επιχειρήσεων, πλέον, δύνανται να ενσωματώνουν κοινωνικές και συμπεριφορικές δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν όχι μόνο σε οικονομικές ωφέλειες στους πελάτες τους αλλά παράλληλα σε ωφέλειες συνολικά για την κοινωνία. Όλοι οι υψηλού επιπέδου συντελεστές του θεσμού των Loyalty Awards 2021 αποτελούν τα εχέγγυα μιας αξιοκρατικής, έγκριτης και αδιάβλητης διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που αναμένεται και φέτος να σημειώσουν νέο ρεκόρ». Τα βραβεία διοργανώνονται από την Boussias, με την τιμητική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών και την επιστημονική συνεργασία του Εργαστηρίου Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Χρυσός Χορηγός είναι η εταιρεία Warply. Η online υποβολή των υποψηφιοτήτων συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου, στο www.loyaltyawards.gr.