Βραβεύοντας τις καινοτόμες ιδέες στον τομέα των logistics

Βασικός του στόχος είναι να βραβεύσει καινοτόμες ιδέες οι οποίες επιλύουν προβλήματα στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την ιδέα τους ως τις 16 Σεπτεμβρίου. Οι ιδέες που θα κατατεθούν θα παρουσιαστούν στην επιτροπή του Logicathon, η οποία απαρτίζεται τόσο από επαγγελματίες του χώρου, όσο και από ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν στον κλάδο των logistics, και θα αξιολογηθούν με μια σειρά από προκαθορισμένα κριτήρια. Οι νικητές θα παρουσιάσουν την ιδέα τους στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics στις 14-15 Οκτωβρίου 2016. Ενδεικτικά, τομείς ενδιαφέροντος του Logicathon είναι Συνεργατική διανομή και ανταλλαγή πληροφοριών, Hλεκτρονικό εμπόριο: Οργάνωση συνεργατικών διανομών σε αστικό περιβάλλον, Παρακολούθηση των παραδόσεων σε πραγματικό χρόνο, Έξυπνες τεχνολογίες για omni-channel παραδόσεις.