Έμφαση στο retail audit, έξοδος από το consumer research
Σε πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες η GfK Hellas, με στόχο την απάντηση στη συρρίκνωση που υπέστη ο κλάδος της ad hoc έρευνας τα τελευταία 5 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αποχωρεί από το κομμάτι του consumer research και επικεντρώνει πλέον τις δυνάμεις της σε κερδοφόρες και αναπτυξιακού προσανατολισμού δραστηριότητες στις οποίες διαθέτει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο τομέας του retail audit. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, αριθμός εργαζομένων της εταιρείας συμμετείχε σε πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης. Η GfK Hellas αποτελεί μία από τις εδραιωμένες και γνωστές εταιρείες του κλάδου της έρευνας αγοράς στην Ελλάδα.