Τα αποτελέσματα της έρευνάς της για την εικόνα των super markets στην Ελλάδα, παρουσίασε σε live webinar, την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, η Braincandy. Στη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 50 ανώτατα στελέχη, εκπρόσωποι αλυσίδων super markets και προμηθευτών τους. Για μία ακόμη χρονιά, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα ευρήματα της έρευνας λειτούργησαν ως κοινή βάση και αποτέλεσαν το έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ τους.