Η περίοδος υποβολής των συμμετοχών για την 8η διοργάνωση των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος λήγει την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Η κατάθεση των συμμετοχών γίνεται  ηλεκτρονικά στο site της διοργάνωσης www.aristia-sde.gr Οι συμμετέχοντες στον θεσμό, επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο, μέλη ή μη του ΣΔΕ, υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους με έργα που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Δεκέμβριο 2018 και τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες διαγωνίζονται αποκλειστικά για το Ειδικό Αριστείο Έργου Κοινωνικής Επιχείρησης, με το συνολικό έργο που έχουν πραγματοποιήσει από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Δεκέμβριο 2018 και όχι με μεμονωμένα προγράμματα/δράσεις.

Κάθε δράση εταιρικής υπευθυνότητας, μικρή ή μεγάλη, βάζει ένα λιθαράκι για έναν καλύτερο κόσμο και πρέπει να ακούγεται και να αναγνωρίζεται. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της 8η Διοργάνωσης Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας, καλούν τις εταιρίες, μικρές-μεσαίες και μεγάλες, να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους. Τα Αριστεία 2019 πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR) και η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2019,  στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.