Η Lidl, μαζί με τον φορέα πιστοποίησης Global GAP και άλλους εταίρους έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη ενός προτύπου, για ολόκληρη τη βιομηχανία, με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας στη συμβατική παραγωγή φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη.

Με άμεση ισχύ είναι διαθέσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ως προσθήκη υπό τη διαχείριση του Global GAP προτύπου για καλές γεωργικές πρακτικές.

Η Lidl θα είναι η πρώτη, όπως αναφέρει, ευρωπαϊκή εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων που θα χρησιμοποιήσει το πρότυπο και θα το εφαρμόσει σε περισσότερους από 250 παραγωγούς. Σαν επόμενο βήμα, η Lidl στοχεύει να το διαθέσει σε όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς.