Η έρευνα καταγράφει τις αντιλήψεις του Έλληνα καταναλωτή σε σημαντικά θέματα, γύρω από τις αγορές στα super market. Μία από τις βασικές τάσεις που εξετάζει είναι η διείσδυση των ηλεκτρονικών αγορών στο λιανεμπόριο τροφίμων, αλλά και γενικότερα η επίδραση του διαδικτύου, των social media και των νέων τεχνολογιών στις αγορές προϊόντων super market. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν δύο τάσεις, την επίδραση που ήδη έχουν τα ψηφιακά μέσα στις αγορές από τα παραδοσιακά κανάλια των super market και τις προοπτικές ανάπτυξης του καναλιού των online πωλήσεων.

Όσον αφορά στην επίδραση επί των παραδοσιακών καναλιών πώλησης τροφίμων από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, προκύπτει ότι υπάρχει μία σημαντική κατηγορία καταναλωτών (περίπου 1 στους 4) η οποία επηρεάζεται είτε παθητικά, είτε ενεργητικά από τις διαθέσιμες πληροφορίες online. Συγκεκριμένα, το 24% των καταναλωτών δηλώνουν ότι αναζητούν ενεργητικά πληροφορίες για τιμές στο διαδίκτυο πριν πραγματοποιήσουν τις αγορές τους στο παραδοσιακό κανάλι, ενώ το 23% είναι σταθερά δέκτης της κύριας πληροφόρησής του από ηλεκτρονικά μέσα, το 18% μέσω των social media και το 5% μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σημασία που έχουν πλέον τα ψηφιακά μέσα στις αγορές προϊόντων εντός των super market.

Οι online shoppers προτιμούν τα μη τρόφιμα
Όσον αφορά στις αγορές on-line, το 16% των αγοραστών super market δηλώνουν ότι το 2015 αγόρασαν μέσω διαδικτύου κάποιο προϊόν το οποίο πριν αγόραζαν σε super market. Τα προϊόντα που προτιμούν να αγοράζουν μέσω ηλεκτρονικών super market περιλαμβάνουν κυρίως προϊόντα εκτός της κατηγορίας των τροφίμων, όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά, καθαριστικά για το σπίτι, βρεφικά προϊόντα, είδη για κατοικίδια, είδη σπιτιού και δευτερευόντως αναψυκτικά, καφέδες και συσκευασμένα τρόφιμα. Το 24% δηλώνει ότι το 2016 θα αγοράσει μέσω διαδικτύου κάποιο προϊόν που πριν αγόραζε σε καταστήματα super market.

Από αυτό το στοιχείο φαίνεται και η δυναμική ανάπτυξης που έχει το συγκεκριμένο κανάλι πώλησης, καθώς υπάρχει μία αξιόλογη ομάδα καταναλωτών (1 στους 4 καταναλωτές) η οποία αποτελεί την βάση για την μελλοντική ανάπτυξή του. Το προφίλ αυτών των καταναλωτών είναι κυρίως νέοι οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, νεαρά ζευγάρια ή εργένηδες που ζουν στα αστικά κέντρα, φανατικοί των ηλεκτρονικών μέσων και φανατικοί e-shoppers, καθώς και κυνηγοί προσφορών και εκπτώσεων. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι προς το παρόν τα ηλεκτρονικά super market στην Ελλάδα εξυπηρετούν μόνο μεγάλα αστικά κέντρα και λιγότερο την επαρχία.

Με χαμηλούς ρυθμούς η αύξηση των online αγοραστών προϊόντων super market
Τέλος, η συνδυαστική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών του ΙΕΛΚΑ δείχνει, παρότι σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μία σαφέστατα αυξητική τάση των σταθερών/συστηματικών (μη περιστασιακών) αγοραστών προϊόντων super market μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την ανάλυση το ποσοστό αυτών των αγοραστών αυξήθηκε από 3% σε 4% την 3ετία 2013-2015 και αναμένεται να ξεπεράσει το 5% ως το 2017. Βέβαια τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλά δεδομένου ότι πλέον το 30% του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα αγοράζει on-line προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση τα μερίδια των online πωλήσεων παραμένουν αρκετά χαμηλότερα και από αυτά τα ποσοστά, καθώς και αυτοί οι καταναλωτές που είναι on-line αγοραστές εξακολουθούν να αγοράζουν μεγάλο μέρος της αξίας των αγορών τους από το παραδοσιακό κανάλι. Σημειώνεται ότι διεθνώς το ηλεκτρονικό εμπόριο για τα είδη super market, παρότι διατηρεί χαμηλά μερίδια αγοράς παρουσιάζει αξιόλογη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια αγορά των ηλεκτρονικών super market αναφέρουν ότι θα αναπτυχθεί από 36 δισ. δολάρια το 2014 σε 100 δισ. δολάρια ως το 2018.