Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο 201 5αύξηση κατά 3,4%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 1%. Ο γενικός δείκτης απασχολουμένων ατόμων στο λιανικό εμπόριο, του δεύτερου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%.