Η LG Electronics ανακοίνωσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για την περίοδο 2022-2023, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις της σε κάθε τομέα των έξι στρατηγικών καθηκόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την υλοποίηση του ESG οράματός της Better Life for All. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε δύο κύριους τομείς: «3Cs» για τον πλανήτη, που είναι carbon neutrality, circularity και clean technology και «3Ds» για τους ανθρώπους, που είναι το design for all, a decent workplace και diversity & inclusion.

Σημειώνεται πως φέτος, οι εγκαταστάσεις της LG κατέγραψαν συνολικές παγκόσμιες εκπομπές άμεσων και έμμεσων αερίων του θερμοκηπίου (GHG) ύψους 92,7 εκατ. τόνων, καταγράφοντας μείωση 22 εκατ. τόνων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, μεταξύ άλλων, η εταιρεία κατέγραψε ποσοστό μετατροπής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 8,2%. Αυτή η επίδοση είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής της να χρησιμοποιεί μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διεθνώς από το 2050 και μετά την ένταξή της στο RE100 (Renewable Energy 100).