Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, η εταιρεία στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Λέγειν & Πράττειν, οργανώνει συνάντηση-συζήτηση για τις εκλογές με τίτλο «Διαβάζοντας τις εκλογές». Το περιεχόμενο της εκλογικής αναμέτρησης, οι στρατηγικές των υποψηφίων και των κομμάτων καθώς και το μετεκλογικό περιβάλλον είναι τα αντικείμενα που θα σχολιασθούν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Athens Plaza με ελεύθερη είσοδο και οι ενότητες και οι εισηγητές θα ανακοινωθούν την Τρίτη 16 Νοεμβρίου στο www.legeinandprattein.gr.