Με τη συμμετοχή κορυφαίων διευθυντικών στελεχών της τηλεοπτικής αγοράς

Σε αυτό θα συμμετάσχουν ο Alexander Holland, Chief Operating Officer του ANT1 Group, ο Κάρολος Αλκαλάι, General Manager του Star Channel και ο Clement Schwedig, Chief Operating Officer του Alpha.

Θα εστιάσουν δε σε καίρια ζητήματα όπως, μεταξύ άλλων, οι θεματικές τάσεις της επόμενης μέρας, η διαχείριση του κόστους, η βέλτιστη εμπορική στρατηγική, οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επενδυτικές προτεραιότητες και η πολιτική συνεργιών στο πλαίσιο της πολλαπλής διανομής τηλεοπτικού προϊόντος.

Στο TV Conference (www.tvconference.gr) θα δώσουν το «παρών» ανώτατα και ανώτερα στελέχη από τηλεοπτικούς σταθμούς, διαφημιζόμενοι, διαφημιστές και media specialists.