26 επιχειρήσεις οι πρώτοι «πρεσβευτές» της πρωτοβουλίας

Η «Sustainable Greece 2020» στηρίζεται επίσης από 24 επιχειρηματικούς  φορείς που εκπροσωπούν όλο το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η πρωτοβουλία έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του World Business Council for Sustainable Development και του German Sustainability Council, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της «Χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα» από τους ιδρυτικούς φορείς της πρωτοβουλίας, τους συνεργαζόμενους φορείς και από τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως «Πρεσβευτές Βιωσιμότητας».