Η πραγματικότητα στην οποία λειτουργούν σήμερα οι εταιρείες και διαχειρίζονται τη φήμη τους, είναι εντελώς διαφορετική από ότι πριν από δέκα χρόνια.

Στο μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον, ο ρόλος των επαγγελματιών εταιρικών υποθέσεων είναι ίσως αυτός που έχει εξελιχθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον μέσα στις εταιρείες, από μια περισσότερο «διαχειριστική» λειτουργία σε κομμάτι της στρατηγικής. Με την εταιρική φήμη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του και χαρτοφυλάκιο τις σχέσεις της εταιρείας με όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη (stakeholders), ο επαγγελματίας των Εταιρικών Υποθέσεων έχει πλέον στις περισσότερες εταιρείες μια θέση στη Διοικητική Ομάδα λαμβάνοντας έτσι ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της και στη λήψη αποφάσεων.

Δεν καλείται πλέον απλά να υλοποιήσει αποφάσεις και να τις αποτυπώσει σε μηνύματα, αλλά να συνδιαμορφώσει μια στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες και τις ανάγκες της κοινωνίας και των φορέων, τις ευκαιρίες και τα ρίσκα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, τα ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε μια εποχή αλλαγών και πολλαπλών προκλήσεων, ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων θα συνδέσει την εσωτερική, αλλά και την εξωτερική επικοινωνία με τους επιχειρηματικούς στόχους, θα ανοίξει σταθερό διάλογο με πολλούς stakeholders, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις παρεμβάσεων στις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν τον κλάδο του και, εν τέλει, θα διαμορφώσει και θα προστατέψει τη φήμη της εταιρείας του.

Είτε πρόκειται για εσωτερικούς είτε για εξωτερικούς stakeholders, η διπλή του λειτουργία ως πομπός και δέκτης αφενός του κλίματος που υπάρχει στο κοινό που η εταιρεία απευθύνεται και αφετέρου των εταιρικών μηνυμάτων προς αυτό, δημιουργεί την αναγκαιότητα να είναι μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού όχι μόνο των μηνυμάτων, αλλά κυρίως των επιχειρηματικών πολιτικών που αυτά αντιπροσωπεύουν.

Η παραπάνω πραγματικότητα διαφοροποιεί και το προφίλ των επαγγελματιών εταιρικών υποθέσεων, οι οποίοι δεν αρκεί πλέον να έχουν απλά μια σφαιρική αντίληψη των τάσεων στην κοινωνία και του μηντιακού περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, να αντιλαμβάνονται κανονιστικά ή νομοθετικά θέματα και να αναλύουν τα ρίσκα και τις ευκαιρίες για τη φήμη της εταιρείας που θα προκύψουν από πιθανές αποφάσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του World Economic Forum, 25% της αξίας μια εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φήμη της. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για τους επαγγελματίες των Εταιρικών Υποθέσεων να εξελιχθούν από storytellers σε storymakers, προσθέτοντας πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις τους.