Την πιστοποίηση προσφέρει η PressiousArvanitidis

Η πιστοποιημένη κατά FSC εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων PressiousArvanitidis, είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα σήμερα η οποία παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα πιστοποιημένων κατά FSC εκτυπώσεων.