Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, αναγνωρίζοντας ότι το 2023 είναι μια χρονιά με πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της ανάπτυξης των εξαγωγών της, δείχνει την αναγνώριση και τη στήριξή της στους εργαζομένους της.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει στη χορήγηση έκτακτης παροχής σε όλους τους εργαζομένους της, στο ύψος ενός επιπλέον μέσου μισθού για κάθε εργαζόμενο, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ συνολικά. Συμπληρωματικά, η εταιρεία ξεκίνησε μισθολογικές αναπροσαρμογές οι οποίες φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η Κρι Κρι έχει ήδη πραγματοποιήσει 110 νέες προσλήψεις κατά τη διάρκεια του 2023, με τους εργαζομένους να ανέρχονται στους 600. Τέλος, η εταιρεία προχώρησε σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση και των συνεργαζόμενων γαλακτοπαραγωγών της. Ως ένδειξη αναγνώρισης, η εταιρεία προχώρησε στην καταβολή «πριμ συνεργασίας» ύψους 500.000 ευρώ.