Το 9μηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2013

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση, η άνοδος αυτή προέρχεται από το σύνολο των αγορών που δραστηριοποιείται, ενώ και στην ελληνική αγορά, τα προϊόντα γιαούρτης της κερδίζουν συνεχώς μερίδια αγοράς. Παράλληλα, η εταιρεία καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών της σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης που δραστηριοποιείται, καθώς και για την είσοδο της σε μεγάλες αγορές που δε διαθέτει παρουσία.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η είσοδός της στην αγορά ελληνικού γιαουρτιού της Μ. Βρετανίας, με το ξεκίνημα της συνεργασίας με τη γνωστή αγγλική αλυσίδα super market Waitrose, καθώς και η είσοδός της στις αγορές της Γαλλίας και της Τσεχίας. Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι ανήλθε σε 57.492 χιλ. ευρώ, έναντι 48.798 χιλ. ευρώ το εννιάμηνο 2012, ποσό που συνιστά αύξηση 17,8%.