Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «Voice of the Candidate», που διεξήγαγε η KPMG στην Ελλάδα για δεύτερη φορά.

Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας αναφορικά με την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής: Το 54% των συμμετεχόντων έχουν αλλάξει εργοδότη κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Το 45% των ερωτηθέντων είναι διατεθειμένοι να φύγουν στο εξωτερικό μέσα στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον λάβουν μια ικανοποιητική προσφορά εργασίας, και το 48% των Ελλήνων του εξωτερικού είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια προϋπόθεση.

Το 82% των στελεχών θεωρούν το τοξικό εργασιακό περιβάλλον ως τον κυριότερο λόγο αποχώρησης από τον τωρινό εργοδότη του. Το 70% των ερωτηθέντων θεωρούν το πακέτο αμοιβών το πρώτο κριτήριο επιλογής εργοδότη, ενώ δεύτερο στη σειρά έρχεται με 58% το ενδιαφέρον του αντικειμένου και οι ευθύνες του ρόλου. Το 73% των συμμετεχόντων θεωρούν το «Employer Branding» πολύ σημαντικό παράγοντα κατά τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής εργοδότη. Το 83% των υποψηφίων επηρεάζονται από τις αξιολογήσεις και τις μαρτυρίες άλλων εργαζομένων ως προς την εικόνα των εταιρειών ως εργοδοτών.