Ομόφωνα επανεξελέγη ο William (Bill) B. Thomas στη θέση του Global Chairman & CEO της KPMG International, καθώς το Παγκόσμιο Συμβούλιο αποφάσισε, ένα έτος πριν την προγραμματισμένη εκλογή, να παρατείνει τη θητεία του, με την τρέχουσα διάρκειά της να λήγει πλέον στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Πρόκειται για τη δεύτερη θητεία του Bill Thomas, μετά τον αρχικό διορισμό του στη θέση, το 2017, ως επιβλέπων της ανάπτυξης και εφαρμογής της παγκόσμιας στρατηγικής, ώστε, όπως αναφέρεται, «να καταστεί ο πιο αξιόπιστος οργανισμός παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, μετουσιώνοντας παράλληλα αυτή την επιτυχία σε ανάπτυξη». Ο Bill Thomas είχε διατελέσει Πρόεδρος της KPMG στην Αμερική από το 2014, υπήρξε CEO και Senior Partner της εταιρείας στον Καναδά από το 2009 ως το 2016, ενώ είναι μέλος του Παγκόσμιου ΔΣ της από το 2009.