Οι εισηγμένες επιχειρήσεις σπεύδουν, τον τελευταίο χρόνο, να εναρμονιστούν με συγκεκριμένα κριτήρια ESG, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE), η οποία υλοποιείται από το Παρατηρητήριο Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI).

Αν και η πλειοψηφία των εισηγμένων χρησιμοποιούν ήδη πρότυπα αξιολόγησης, οι αξιολογήσεις που λαμβάνουν από ESG Rating agencies παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. Επίσης, βρέθηκε ότι αυξήθηκαν οι ελληνικές εισηγμένες οι οποίες αξιολογούνται από διεθνή ESG Ratings σε σχέση με το 2020, ενώ από τις 110 εταιρείες που εξέδωσαν έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης για το 2019-2020, 32 έχουν παρουσία σε ένα ή περισσότερα ESG Ratings με την πλειοψηφία να έχει χαμηλές έως μεσαίες αξιολογήσεις.

Εξ αυτών, 75% είναι μέρος του νέου δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, 21% των εκθέσεων περιλαμβάνουν ποσοτικούς στόχους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.