Κατά το πρώτο εξάμηνο 2014

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το 2013, φτάνοντας τα 26,2 εκατ. ευρώ. Πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη των πωλήσεων ήταν οι αγορές του εξωτερικού με 71% αύξηση, με θετική πορεία στην αγορά της Αμερικής, μέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής Korres USA Ltd, αλλά και με ενισχυμένη απόδοση των αγορών ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.