Σχετικά με την εκπροσώπηση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου

Η αρχή είχε γίνει από την ΕΕΔΕΒΕ (Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης & Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος), η οποία στις 24 Ιουλίου δήλωνε με ανακοίνωσή της την ικανοποίησή της για την “έγγραφη παρέμβαση του Υφυπουργού Τύπου και ΜΜΕ Κωνσταντίνου Γκιουλέκα”,σύμφωνα με την οποία διευκρινιζόταν ότι η ΕΕΔΕΒΕ είναι μια από 2 πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις επικοινωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η ΕΕΔΕΒΕ είχε διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι στον διαγωνισμό προβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης είχε κληθεί ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων επικοινωνίας και διαφήμισης, αντιπρόσωπος από την ένωση της Αθήνας (ΕΔΕΕ) και όχι από την Θεσσαλονίκη και την ΕΕΔΕΒΕ. Η ΕΔΕΕ απάντησε με δική της ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο νόμος που προβλέπει την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου σε διαγωνισμούς του Δημοσίου από την πλέον αντιπροσωπευτική ένωση, αναφέρεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

“Κάθε άλλη ερμηνεία είναι αυθαίρετη και παντελώς αβάσιμη, αν όχι αποσκοπούσα σε καταστρατήγηση των συγκεκριμένων διατάξεων σε βάρος της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στο χώρο της επικοινωνίας”, ανέφερε η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η ΕΔΕΕ αποτελεί αναμφίβολα την πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση και στηλιτεύοντας την τοποθέτηση της ΕΕΔΕΒΕ και του Προέδρου της.

Η ΕΔΕΕ έκανε λόγο για προσπάθεια της ΕΕΔΕΒΕ να καρπωθεί μέρος του έργου και των κεκτημένων της ΕΔΕΕ, πρόθεση η οποία εκδηλώθηκε και με το εγχείρημα απομίμησης του Ινστιτούτου Επικοινωνίας με τη δημιουργία “Ινστιτούτου Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος”. Η ΕΔΕΕ επεσήμανε ακόμη ότι οι ισχυρισμοί της ΕΕΔΕΒΕ για την παρέμβαση του Υφυπουργού, είναι ανυπόστατοι και αυθαίρετοι.

Η ΕΕΔΕΒΕ απάντησε με τη σειρά της, εμμένοντας στις θέσεις της και αποδίδοντας ευθύνες στην ΕΔΕΕ για “αντιεπαγγελματική” συμπεριφορά και προσωπική επίθεση στο πρόσωπο του Προέδρου της.